Contemporary Dance

Warsztaty dla początkujących z

Sylwią Hefczyńską – Lewandowską

Piątek 10.12.2021 godz 18:00- 20:30

K o n t r a s t y.

P r z e p ł y w.

C i e l e s n o ś ć .

R u c h.

Podczas warsztatów wykorzystamy elementy tańca współczesnego do pracy z energią ciała, grawitacją i oddechem.

Rozbudzimy zmysłowe postrzegania i odbierania świata.

Sięgniemy do nieuświadomionego potencjału wyrażania się

poprzez emanację energii w swobodnym ruchu.